PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ A MLÁDÍ VPŘED

 

POKYNY PRO POSTERY A SEKCE "MLÁDÍ VPŘED"

 

I během letošního ročníku budou moci mladí výzkumníci prezentovat své výsledky ve formě plakátových sdělení, která budou vystavena po celou dobu konference. Diskuzím bude věnován nejen vyhrazený čas, ale i případně čas o přestávkách na občerstvení mezi přednáškami nebo kdykoliv mimo probíhající přednáškový program.

V průběhu závěrečné přednášky budou vyhodnocena 2 nejlepší plakátová sdělení, která budou oceněna „Cenou za nejlepší plakátové sdělení“. Hodnocení provede odborná komise složená z odborníků v oblasti hmotnostní spektrometrie a zástupce sponzora.

 

Sponzorem soutěže o nejlepší plakátové sdělení a soutěže o nejlepší přednášku

v rámci sekce "Mládí vpřed" je společnost 

Prezentace plakátového sdělení na Škole MS

Pokud máte zájem prezentovat plakátové sdělení na 21. Škole hmotnostní spektrometrie je nutné splnit dvě podmínky

1. Zaregistrovat se na Školu MS

2. Zaslat abstrakt plakátového sdělení v českém/slovenském nebo anglickém jazyce nejpozději 31. července 2020 podle vzoru na email:

    Michaela.Chocholouskova(et)upce.cz. Jako předmět mailu uveďte: Škola MS_poster

 

Vzor abstraktu ke stažení ZDE.

 

Příprava plakátového sdělení
Pro vystavení plakátových sdělení budou k dispozici tabule pro vyvěšení i materiál na připevnění. Maximální velikost plakátového sdělení je 90 x 120 cm (šířka x výška). Plakátová sdělení mohou být prezentována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

 

Sekce Mládí vpřed

Letošní novinkou je zahrnutí sekce „Mládí vpřed“ do přednáškového programu, ve které dostanou mladí výzkumníci příležitost přednášet o své vědecké práci v krátké 10-ti minutové přednášce. Z přihlášených abstraktů bude vybráno 9 přednášek.

Vybraní přednášející budou v brzké době kontaktováni.

V případě zájmu o přednášku musíte splnit následující podmínky:

1. Zaregistrovat se na Školu MS

2. Ph.D. student nebo postdoktorand max. 8 let od obhajoby Ph.D.

3. Vyjádřit zájem o přednášku v sekci Mládí vpřed v registračním formuláři a poslat abstrakt na adresu:

    Michaela.Chocholouskova(et)upce.cz, do 30. června 2020